0
 • No products in the cart.

 • 0
 • No products in the cart.

 • Algemene voorwaarden

  [vc_row js_color_overlay=”rgba(255,255,255,0.9)” at_swp_row_boxed_width=”force_boxed” css=”.vc_custom_1620309805157{border-radius: 2px !important;}”][vc_column][vc_empty_space height=”20px”][vc_column_text]Algemene voorwaarden

  Begrippen & toepasselijkheid

  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Underlined Suits zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Underlined Suits zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

  Prijzen & kosten

  Alle prijzen die op de website van Underlined Suits staan vermeld zijn inclusief 21% BTW.  De verzendkosten die bij verzendingen naar het buitenland in rekening worden gebracht verschillen per land. Als u meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Underlined Suits bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

  Leveringen

  Underlined Suits streeft ernaar alle bestellingen binnen twee weken te verzenden. Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen enkele dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. Underlined Suits is niet aansprakelijk voor vertragingen, onvolledige, of ontbrekende leveringen die worden veroorzaakt door Post NL, DHL of UPS. Underlined Suits is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. Underlined Suits betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling door toedoen van Underlined Suits niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Underlined Suits worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

  Betalingsmogelijkheden

  De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.  Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL, Bankcontact en Creditcard. Underlined accepteert IDEAL betalingen via ABN-AMRO, Rabobank, ING, SNS Bank, ASN Bank, Triodos, KNAB, RegioBank, Bunq bank en van Lanschot. Bij betalingen met iDeal wordt er gebruik gemaakt van de internetkassa van Stripe.

  Reclamatie & retourneren

  Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Underlined Suits raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Underlined Suits zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen. Indien er binnen 30 dagen door Underlined Suits geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Underlined Suits er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. U heeft het recht de door Underlined Suits geleverde artikelen binnen 30 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 30 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Underlined Suits de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen. Wanneer de door Underlined Suits afgeleverde artikelen niet binnen 30 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

  Aansprakelijkheid

  Iedere aansprakelijkheid van Underlined Suits, van het personeel en de producten van Underlined Suits voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Underlined Suits is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Underlined Suits aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Underlined Suits. De aansprakelijkheid van Underlined Suits is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Underlined Suits, dan wel tussen Underlined Suits en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Underlined Suits, Underlined Suits is niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Underlined Suits.

  Overmacht

  In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Underlined Suits opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Underlined Suits het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Underlined Suits of bij de toeleveranciers van Underlined Suits.

  Privacy

  Underlined Suits respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u. De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

  Toepasselijk recht

  Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

  Bedrijfsgegevens

  Underlined Suits
  Bezoek- en Postadres
  Karel du Jardinstraat 65-B12
  1073 TB Amsterdam

  E-mail: hello@under-lined.com

  [/vc_column_text][vc_separator border_width=”4″][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=”4″ js_color_overlay=”rgba(255,255,255,0.9)” at_swp_row_boxed_width=”force_boxed” css=”.vc_custom_1620994454447{margin-top: 10px !important;border-radius: 2px !important;}”][vc_column][vc_column_text]Privacy- en cookiebeleid

  Gegevensprivacy is van groot belang voor Underlined en we willen open en transparant zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij hieronder uiteengezet hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

  Wie is de beheerder van jouw persoonsgegevens?

  Underlined gevestigd aan de Archangelkade 30B te Amsterdam, is de beheerder van de persoonsgegevens die jij ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:
  Karel du Jardinstraat 65-B12
  1073 TB Amsterdam
  +31612288790

  Bedrijfsregistratie: Underlined Suits
  KVK Registratienummer: 64237524
  BTW-nummer: NL211121319B01

  Waarom en op basis van welke grondslag verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

  De reden dat we jouw persoonsgegevens gebruiken is vanwege de contractuele afspraken tussen jou en Underlined Suits. Zo gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je online aankoop op Underlined Suits te beheren, jouw bestellingen en retourzendingen te verwerken via onze online diensten en om je te informeren over de leveringsstatus of eventuele problemen met betrekking tot de levering van de door jou bestelde items. We gebruiken jouw persoonsgegevens ook om je betalingen te beheren, klachten en garantiezaken voor producten te behandelen en om je te kunnen identificeren en jouw adres te bevestigen met externe partners.

  Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy. We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. En in andere gevallen heb je ons zelf toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken, zoals wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief.

  Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

  Underlined Suits verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam: Om de bestelling af te leveren aan de juiste persoon.
  • Adres en woonplaats: Voor correcte levering van jouw bestelling.
  • Telefoonnummer: Mochten wij je willen informeren over je bestelling dan doen wij dit op bepaalde momenten ook telefonisch.
  • Betaalgegevens: Je betaalgegevens worden door middel van een beveiligde verbinding rechtstreeks naar de bank verstuurd.
  • IP-adres: Jouw ip-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen o.a. om misbruik bij betaling te herkennen.
  • E-mailadres: Bij iedere bestelling ontvang je van ons op verschillende momenten in het verwerkingsproces een email om je op de hoogte te houden van de verwerking en bezorging van je bestelling. Ook is het mogelijk om nieuwsbrieven van ons ontvangen, deze versturen wij jou alleen wanneer je ons hier toestemming voor geeft.
  • Je aankoopgeschiedenis: om in te kunnen zien welke producten in je order(s) zitten.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dataprotection@fabiennechapot.com, dan verwijderen wij deze informatie.

  Waar slaan we jouw gegevens op?

  We slaan je gegevens op in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Jouw gegevens worden vrijwel altijd opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld. Sommige Amerikaanse partijen hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt.

  Underlined Suits neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met hello@under-lined.com

  Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

  We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft partijen binnen de volgende categorieën:

  • Bezorgpartners
  • Betaalpartners
  • IT-dienstverleners
  • Partijen die onze reviews verzamelen

  Partijen zoals data management-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus komen in beeld zodra we je persoonlijk advies willen geven of gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van je interesse in bepaalde producten.

  De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens Underlined Suits. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens.

  We zullen jouw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Underlined Suits voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om je te voorzien van onze diensten.

  Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

  • We bewaren je persoonsgegevens zolang als nodig.
  • We bewaren je gegevens voor direct marketing totdat je jouw toestemming intrekt.

  Je hebt het recht om op elk moment je account te beëindigen. Als je hiervoor kiest, zal je account ophouden te bestaan en word je als inactief beschouwd. We bewaren je persoonsgegevens in het geval van wettelijke voorschriften of een open geschil.

  Wat zijn jouw rechten?

  Recht op toegang:

  Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over jou bewaren. Je kan contact opnemen met hello@under-lined.com.

  Recht op portabiliteit:

  Wanneer Underlined Suits jouw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van jouw toestemming of op basis van een overeenkomst, heb je het recht om een kopie te krijgen van jouw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan jou of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die jij ons verstrekt hebt.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

  Recht op correctie:

  Je hebt het recht om te verzoeken om correctie van jouw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens. Als je een Underlined Suits account hebt, kan je jouw persoonsgegevens zelf aanpassen in je account.

  Recht op beperking:

  Je hebt het recht te verzoeken dat wij tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van al jouw persoonlijke gegevens of een deel daarvan. Je kan dit aanvragen middels een email naar hello@under-lined.com

  Recht op verwijdering:

  Je hebt het recht om op elk moment de door Underlined Suits verwerkte persoonsgegevens te verwijderen. Je kan dit aanvragen middels een email naar hello@under-lined.com. We zullen je gegevens dan binnen vier weken verwijderen.

  Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang: 

  Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Underlined Suits. Underlined Suits zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan jouw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

  Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

  Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

  Indien je niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kan je je uitschrijven voor de nieuwsbrief middels:

  • de link onderaan iedere door ons verzonden nieuwsbrief

  Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

  Indien je van mening bent dat Underlined Suits je persoonsgegevens niet correct verwerkt, kan je te allen tijde contact met ons opnemen via hello@under-lined.com Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

  Hoe kun je je rechten uitoefenen?

  We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die jouw vragen met betrekking tot jouw bovengenoemde rechten behandelt. Je kan onze medewerkers altijd bereiken via hello@under-lined.com

  Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

  Underlined Suits gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Underlined Suits gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

  Deze cookies gebruiken wij:

  Functionele cookies

  Deze cookies zorgen ervoor dat onze webshop goed werkt. Denk aan inloggen, het onthouden van informatie zodat je niet steeds alles opnieuw hoeft in te vullen, artikelen in je winkelmandje leggen en je winkelmandje onthouden.

  Analytische cookies

  Met deze cookies meten en analyseren we hoe je onze webshop gebruikt en wat we kunnen veranderen om jouw ervaring te verbeteren. We meten bijvoorbeeld hoeveel klanten onze website bezoeken en welke onderdelen het interessantst zijn voor onze bezoekers. Hier gebruiken wij ook software van derden voor, zoals Google Analytics. De statistieken en rapportages zijn niet te herleiden naar individuen.

  Advertentiecookies

  We plaatsen advertenties op andere websites en in andere apps. Om deze advertenties zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij jouw interesses verzamelen we gegevens van je bezoek om een beeld te krijgen van mogelijke interesses. Ook kunnen we met deze cookies bijhouden welke advertenties je al hebt gezien, zodat je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde banners te zien krijgt.

  Interesses- en voorkeuren cookies

  Hiermee kunnen we je voorkeuren en interesses onthouden. Op basis van je gedrag kunnen we je bijvoorbeeld in advertenties artikelen laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou passen, in plaats van artikelen waar je waarschijnlijk minder mee hebt.

  Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Klik hier voor een toelichting

  [/vc_column_text][vc_separator border_width=”4″][vc_empty_space height=”20px”][/vc_column][/vc_row]

  nl_NL_formalDutch